Кои Сектори Поддържат Нивото на Икономиката

В разгара на световната финансова и икономическа криза съвсем логични изглеждат усилията на засегнатите държави (особено тези, чиито икономики се намират в момента в рецесия) да се опитват да стимулират растежа и да привличат колкото се може повече свежи пари под формата на нови инвестиции.

Възниква обаче въпросът относно това, кои сектори са способни в този критичен момент да поддържат високо нивото на икономиката и да създадат допълнителен растеж така, че цялостната икономическа ситуация да се подобри значително.

Без съмнение е, че конкретните сектори, имащи ключово значение за всяка отделна страна и заслужаващи специално инвестиционно внимание, варират значително според редица индивидуални критерии, а преценката за това кои точно са онези изключително важни отрасли, крепящи икономиката, играе основна роля при преодоляването на възникналите препятствия.

Строителството и като цяло секторът на недвижимите имоти е обвиняван в голяма степен за последвалия икономически спад, но със сигурност част от вината трябва да бъде поета и от банковия сектор, както и от социалното поведение на всяко едно национално правителство.

Едва ли обаче сега е времето да се ровим в миналото и да търсим виновници за случилото се – това е полезно, доколкото могат да се направят определени поуки, но в никакъв случай не трябва да бъде приоритет в този момент. Най-важното е да се намери изход от създалата се ситуация чрез правилно идентифициране на текущите проблеми и коректно определяне на необходимите за разрешаването им стъпки.

В следващата поредица от статии ще се опитаме да погледнем в бъдещето, за да открием точната формула (доколкото има такава) за справяне с настоящата криза, погледнато локално за България, визирайки най-важните сектори, в които си заслужава да бъдат инвестирани национални усилия за постигането на по-добри резултати.

Разбира се, българското правителство и българският парламент вече работят по определени проекти и имат своето виждане за важността на отделните икономически отрасли, които биха могли да помогнат за извеждането на страната от кризата. В контекста на тези усилия и според общоикономическите виждания в следващите ни статии ще се спрем по-подробно на следните няколко важни аспекта:

- Мащабни инфраструктурни проекти

- Чуждестранни инвестиции

- Земеделие

- Регионално развитие

- Социална политика

- Фискална политика и др.

август 30th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други