Инвестиции в Имидж и Реклама

Като цяло инвестициите в реклама представляват изключително важен елемент в процеса на развитие и разпространение на всяка една бизнес идея. Промотирането на конкретен бизнес проект е в основата на прогреса и реализацията му в реални икономически форми, мултиплицирайки финансовата изгода от упражняването на дадена дейност или производството на определени стоки и услуги.

Инвестициите в реклама обикновено се предприемат при предварително определен бюджет и с ясно зададени цели, като ефектът от тях в повечето случаи се наблюдава в дългосрочен план – рядко могат да се забележат сериозни краткосрочни постижения. На практика, рекламата създава имиджа, а той от своя страна гради бизнес репутацията, която сама по себе си привлича клиенти и осигурява бизнес обороти.

Бизнесът в България (а и като цяло в ЕС) драстично намали размера на инвестициите в реклама след началото на кризата, което се почувства, както от маркетинговите агенции, така и от обикновените потребители. Съвсем естествено, в стремежа си да намали всякакъв вид разходи, които биха могли да бъдат определени като „допълнителни“, бизнесът рязко сви бюджета, отделян за реклама. Това, обаче, не само не доведе до някакви позитивни резултати, но и до известна степен сякаш още повече влоши бизнес климата.

На фона на тези обстоятелства започна да се наблюдава раздвижване в рекламната сфера в последните 1-2 години. Тенденцията е все повече компании да се обръщат отново към този тип дейност като съпътстваща и неразделна част от реализацията на произвежданите от тях продукти или предоставяните от тях услуги. Инвестициите в реклама намират своето място дори и в по-малките по размер фирми, спомагайки за популяризирането на самата дейност и разпространението на името на компанията в рамките на конкретни целеви групи.

С развитието на интернет базираните технологии, мобилните комуникации и особено на социалните мрежи огромна популярност придобиха инвестициите в онлайн рекламни кампании, банери, онлайн промоции, различни видове ваучери и т.н. Всички те дадоха нов тласък на бизнеса, предоставяйки възможности за далеч по-евтини инвестиции, които да имат определена степен на ефективност. Разбира се, много то тях са с цел популяризиране или изграждане на конкретен имидж, но не малка част имат и реален стимулиращ ефект върху икономическата дейност на фирмите.

Тенденциите показват, че инвестициите в реклама ще намират все по-широко приложение, проявявайки се във все по-разнообразни форми, като най-вероятно ще се утвърдят като основен фактор за отчитане конкурентноспособността на бизнеса.

септември 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други