Електронният Болничен Лист – Скоро Реалност

Работодатели, работници, лекари и държавни служители изглежда съвсем скоро ще могат да се радват на сериозно улесняване на своята работа и задължения. Като част от цялостната платформа за популяризиране на електронните възможности, свързани с бизнес средата, и още по-осезаемо използване на технологичния напредък в реалната практическа работа, към края на текущата календарна година се очаква въвеждането на електронен вид бланка и цялостна електронна система за отчитане и обработка на болничните листове.

Това, наглед не чак толкова сложно нововъведение, може да се окаже една от най-важните иновации за облекчаване оперативната работа на бизнеса и счетоводното обслужване. Като част от цялостната стратегия за постигане на все по-значим напредък в областта на т. нар. „електронно правителство”, електронният болничен лист ще има не само практично административно значение, но и ще доведе до реално подобряване стандарта и средата на живот на всеки един български гражданин.

Очаква се чрез електронния болничен лист да бъдат постигнати редица положителни резултати, най-съществените от които са:

- Отпадане на задължението на лекаря, работника и работодателя за физическо издаване, пренос и входиране на болнични документи.

Електронната система на медицинското лице ще бъде снабдена с възможността за пряка комуникация с държавните институции (НОИ), като всеки издаден лист ще бъде електронно входиран директно от самия лекар. Подаването на информация от страна на работодателя пък ще се сведе единствено до комуникация относно статута на лицето и неговия осигурителен доход.

- Избягване на недоразумения.

Благодарение на новата система ще се лимитират всякакви възможности за възникване на рискове, свързани с неправилното издаване на самия лист, некоректното вписване на болничния период, както и каквито и да било други грешки от чисто човешко естество, чието откриване и коригиране в момента се извършва след известен период от време, а понякога и със значително забавяне.

- Бързина и коректност на паричните преводи.

С помощта на електронната система за болнични листове работникът ще има възможност да получи своето обезщетение значително по-бързо и без рискове от забавяния, породени от некоректно направени парични преводи. Обработката на данни от страна на служителите на Националния осигурителен институт следва да се извършва доста по-ефективно, което би трябвало да доведе до повишаване оптимизацията на самия процес.

Без съмнение, въвеждането на електронния болничен лист би представлявал огромно облекчение за бизнеса в процеса на постоянните му взаимоотношенията, както с наетите служители, така и с държавните институции, а това безспорно ще допринесе за подобряване на цялостния бизнес климат в България.

февруари 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други