Дистанционна Продажба на Стоки – Икономически Възможности и Данъчни Параметри

Дистанционната продажба на стоки започва да придобива все по-голяма популярност в днешния бизнес свят. Тя разкрива нови възможности, особено в рамките на Европейския съюз, където подобен тип търговия вече има регулярен характер. Основната й характеристика е, че тя представлява такъв вид търговия, при който търгуваните стоки не могат да бъдат подложени на режим „ВОП” (Вътреобщностно придобиване).

Какви икономически възможности може да се открият пред бизнеса чрез дистанционната продажба на стоки?

На първо място трябва да отчетем, че чрез този тип търговия, стокообменът между отделните икономики става още по-интензивен, а обвързаността и взаимната зависимост – още по-силни.

Дистанционната продажба на стоки става особено популярна и в България благодарение на добрата телекомуникационна инфраструктура и транспортни възможности. Дистанционните договорености между участващите в подобни сделки контрагенти стават възможни и при аутсорсване на дейности от страна на чуждестранни инвеститори в държави с по-малко развити икономики като България, без това по никакъв начин да оказва негативно влияние върху последващите процеси на пласмент и дистрибуция на съответните стоки.

Какви са данъчните параметри при дистанционната продажба на стоки?

Един от най-важните въпроси при осъществяването на дистанционната продажба на стоки е кога възниква задължението за регистрация по ДДС и какви точно аспекти (локация, времева рамка, вид стоки) обхваща подобен тип регистрация.

Задължението за регистрацията по ДДС при дистанционната продажба на стоки възниква в момента, когато стокообменът за дадения отчетен период достигне т.нар. „праг за дистанционни продажби”, който в България е 35,000 евро.

Важно е също така да се знае, че при този тип търговия стоките се изпращат и транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка на ЕС, различна от тази, в която транспортът приключва, а получател на доставката обикновено е лице, което не е задължено да начислява ДДС (Пример – физически лица).
Задължение за подобна регистрация не възниква, ако търгуваните стоки са автомобили, машини за монтаж или ценни антики.

За повече информация и компетентни съвети относно характеристиките и практическото приложение на режима „Дистанционна Продажба на Стоки” в България, горещо препоръчваме ползването на услугите на консултантски фирми с практически опит в областта.

За щастие, ние (“RPN Accounting”) можем да се похвалим с подобен опит, а нашите специалисти са готови да споделят с Вас своя безценен професионализъм – Свържете се с нас!

декември 05th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други