Годишна Данъчна Декларация – Юридически Лица

Данъчната кампания е в разгара си, като на фона на най-новите особености при плащането на задълженията на физически и юридически лица, най-вече във връзка с новостите по отношение на разделянето на общата данъчно-осигурителна сметка на четири отделни сметки, смятаме за необходимо да насочим вниманието на нашите клиенти и потребители към някои особености на данъчната кампания за юридически лица, които не трябва да бъдат пропускани.

Крайният срок за подаване на данъчна декларация е 31/03/2014, като би могла да бъде ползвана отстъпка от 1% от дължимия данък след приспадане на направените авансови вноски, ако декларацията бъде подадена по електронен път. Тази отстъпка, предвидена от закона, обаче, не може да превишава 1,000 лв.

Важно е също така да се знае, че срокът за плащането на дължимия корпоративен данък съвпада с този на подаването на данъчната декларация – 31/03/2014. Ако той не бъде спазен, започва начисляването на лихви за просрочие.

Интересна особеност във връзка с данъчната кампания представлява сякаш все още малко известният факт, че дори юридическите лица, които не са извършвали стопанска дейност по смисъла на Търговския закон, са длъжни да подават годишна декларация за облагане с корпоративен данък. Те трябва да попълнят и определен формуляр, чиято цел е да се декларира, че не са осъществявали дейност и не са отчели приходи и разходи по смисъла на счетоводното законодателство. Не съществува, обаче, изискване за подаване на годишен отчет за дейността на фирми без стопанска активност за съответната година.

Плащането на дължимите данъчни задължения следва да се извършва по банков път, чрез пощенски запис или по интернет, като не трябва да се пропуска фактът, че от 01/03/2014 съществува нова банкова сметка, по която трябва да бъдат превеждани съответните суми.

Както става ясно, изготвянето и подаването на годишна декларация за облагане с корпоративен данък като цяло представлява не само усложнена, но и изключително отговорна процедура. Неточности и непълнота при подаването на необходимите документи (справки, образци, отчети и т.н.) не бива да бъдат допускани, поради реално съществуващата опасност от налагането на наказателни глоби, такси и лихви.

Ето защо при изготвянето и подаването на годишните данъчни декларации горещо препоръчваме използването на услугите на професионални счетоводни и финансови компании – както във връзка с извършваната от тях консултантска дейност, така и за постигане на успешната реализация на целия процес.

март 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други