Българският Износ – Двигател на Икономиката

Нееднократно редица български и чуждестранни специалисти и политици са изразявали мнението, че износът на една страна в световен мащаб е изключително важен аспект от развитието на нейната икономика. Износът на стоки и услуги представлява практическият измерител на труда на даден народ/нация в сравнение с този на останалите народи/нации по света.

Освен това, чисто икономически погледнато, износът допринася за благосъстоянието на страната, тъй като чрез него се реализира създадената продукция, в замяна на което се придобиват ликвидни активи, лесно конвертируеми на световните пазари.

Според данните на Българската Стопанска Камара износът на България се намира в етап на истински разцвет. На фона на иконмическия спад в международен план в последните години един от основните двигатели на икономиката на България е износът към други страни.

След разпадането на централно управляваната форма на стопанско управление и постепенното преминаване към пазарна икономика България загуби сериозни позиции на международния пазар – най-вече позиции на износител на традиционно качествени стоки и услуги в цели икономически сектори. Малко по-късно крехко изградената пазарна икономика започна да си възвръща част от позагубените пазари, постигайки впечатляващи резултати.

Ориентация към износа на конкретни стоки

За разлика от миналото сега износът изглежда доста по-сложен и конкурентен процес. Изключително трудно е за една държава (особено неразполагаща с големи финансови ресурси и утвърдени традиции) да завоюва лидерска позиция в износа в рамките на цял един сектор от световната икономика. Ето защо и България бе принудена да се концентрира и специализира в експорта на конкретни стоки за конкретни страни.

Изключително нарастна износът на услуги вследствие от откритите в страната компании за предоставяне на аутсорсинг услуги, впечатляващи резултати страната постигна и в износа на пшеница и слънчогледови семена. Този тип продукти започват да изграждат собствен имидж, който би следвало в бъдеще да спомогне за още по-осезаемото утвърждаване на страната при продуктовото позициониране в тези специфични области.

Най-важното обаче е, че в България на годишна база износът значително изпреварва вноса, което е и главна предпоставка за позитивно икономическо развитие. А именно в момент на световна икономическа стагнация това е ключово постижение на националната икономика, предоставящо възможности за запазване на извоюваните позиции и последващо положително развитие в икономическо отношение.

юли 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други