България 2015 – Положителни Икономически Резултати

След края на първата четвърт на 2015 г. България има сериозни основания за оптимизъм в социално и икономическо отношение. В контекста на политическата стабилизация не закъсняха и положителните икономически резултати – в първото тримесечие на 2015 г. статистиката отчита икономически ръст от 2 %, който е значително по-сериозен от предварителните прогнози за растеж от 0.5 %. Това прави четири пъти по-бърз темпа на нараставане на икономиката, отколкото бе предвидено преди началото на годината.

Икономика в подем

Резултатите в икономическо отношение се дължат основно на раздвижването на европейската икономика и най-вече увеличаването на износа към Европейския Съюз и трети страни. Интересното в случая е, че България претърпя загуби от наложените на Русия икономически санкции от страна на Европейския Съюз, но това на практика не само не довежда до свиване на икономиката (каквито предвиждания не липсваха), но и (както става ясно) не повлиява върху цялостното развитие, тъй като бива компенсирано от нарастването на външнотърговските сделки с други държави.

В производствено и индустриално отношение страната демонстрира стабилност и дори прогресивно нарастващ темп на моментен подем. Строителството също изглежда отчита раздвижване, тъй като се наблюдава сериозно възобновяване на интереса към покупката на недвижима собственост, а самите предприемачи реагират позитивно на нарастването на търсенето на пазара, възстановявайки активната си дейност, както и променяйки цялостното си поведение. За момента най-атрактивни за строеж изглеждат районите в централната част на големите градове, където би могла да бъде получена и доста сериозна продажна цена на квадратен метър. Не липсват обаче и активно инициирани инвестиционни проекти в други части на страната, както по отношение на офис площи, така и на жилищно строителство.

Банково поведение

Банките са основен фактор в една икономика – от тяхното поведение (най-общо казано) зависят тенденциите на поемане на задължения (бизнес кредити) и съответно – цялостната бизнес активност. Достъпът до свободен паричен ресурс изглежда по-лесен, отколкото бе в годините преди световната финансова и икономическа криза. От друга страна – доходността от лихвите по депозитите падна до исторически минимум. Всичко това дава своето положително отражение върху икономиката и потреблението (Нашият екип ще се спре по-подробно на тази тема в следващата ни статия).

Извън съмнение изглежда фактът, че България практически се върна на правилния път на икономически подем и развитие – оттук нататък следва единствено да бъде реализиран оптимизмът и цялостно създаденият позитивен потенциал.

април 20th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други