България – Чуждестранни Инвестиции

Когато говорим за развитието на България като съвременна пазарна икономика след премахването на централизираното управление на икономическия процес, две думи винаги излизат на преден план – „Чуждестранни инвестиции”. Това е може би и основният двигател за цялостното развитие на страната за последните 24 години, която се превърна в пример за бързоразвиваща се, сравнително малка държавна икономическа единица, функционираща основно на базата на инвестиции на чужд капитал и „внос” и „култивиране” на готови производствени и икономически модели в съществуващите местни условия.

Най-голям дял на вливащи се в България чуждестранни инвестиции се наблюдаваше в годините непосредствено преди присъединяването на страната към Европейския съюз (2007 г.). След началото на световната икономическа и финансова криза съвсем естествено бе отчетен значителен спад в тяхното ниво, което обаче бе световна тенденция, а България просто стана жертва на обстоятелства, които бяха извън контрола на местните правителства.

И все пак – една огромна част от местната икономика продължава да се крепи на чуждестранните инвестици, които са вече навлезли в страната и дават своите плодове за развитието на локални икономически райони. Местната банкова система, редица производствени процеси, а и огромни тръговски консорциуми продължават да задвижват и поддържат нивото на пазара на труда, както и като цяло икономическия ръст на страната.

Когато става въпрос за чуждестранните инвестиции, трябва да се вземе под внимание, че те допринасят не само със свежия паричен ресурс, който се влива в България, но и с изключитлено ценен „ноу-хау”, благодарение на който местният човешки ресурс натрупва ценен опит, позволяващ му впоследствие да поеме по пътя на реализиране на собствени бизнес проекти. Не са малко вече примерите в редица икономически области, при които българи с достатъчно добра квалификация и познания относно даден бизнес процес, стартират самостоятелен бизнес, придавайки още по-голяма значимост в дългосрочен аспект на реализираните в определен период чуждестранни инветсиционни проекти.

В текущата обстановка, макар и в значително намален размер към този момент, чуждестранните инвестиции продължават да бъдат възприемани от повечето икономически специалисти като изключително ценен ресурс, който помага на все още сравнително слабата българска икономика да се задържи на пътя на положителното развитие и дори да отбележи ръст в условията на глобална рецесия. Ето защо е и от ключово значение българските правителства да се стремят да улеснят във възможно най-голяма степен достъпът на чуждестранен капитал до местната икономика, като по този начин гарантират запазване на позитивните икономичски тенденции в страната.

септември 10th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други