България – Фискална Политика

Един от най-съществените аспекти, който характеризира отвореността на дадена икономика към инвестиции и развитие, е фискалната и бюджетна политика, водена от националното правителство. Тя представлява своеобразен национален етикет и индикатор за възможностите за чуждестранните инвеститори да осъществят печеливши проекти, стартирайки свои бизнес начинания в дадена страна. Стабилността на една икономика е от водещите елементи при коректната преценка на инвестиционната среда и правилността на взетите решения.

Фискалната политика на България може да бъде дефинирана като стриктна и изцяло съобразена с реалностите на националната икономика. За това спомага до голяма степен и въведеният Валутен Борд, който гарантира изключително висока степен на стабилност и предсказуемост. Въпреки че лишава националното правителство от някои жизнено важни инструменти за влияние върху икономиката (рестрикции относно обема на паричната маса, бюджетния дефицит и др.), Валутният борд безспорно има огромно позитивно значение за развитието на страната.

Доскоро управлявалото в България правителство с отявлено десни разбирания спазваше желязна фискална дисциплина, която изведе страната на челните места по фискални показатели в целия Европейски съюз (редом с Германия) – едно от най-ниските нива на външен дълг, един от най-ниските бюджетни дефицити и други. Това превърна държавата в истински еталон за сигурност и перспектива за бъдещи инвестиции в локални бизнес проекти с национално и международно значение.

Новото българско правителство вече даде ясни знаци, че по никакъв начин и под никаква форма няма да рискува да застраши или постави под каквото и да било съмнение стриктната фискална политика, превърнала се в национален приоритет и истински магнит за инвеститорите. Нещо повече – първите му стъпки представляваха опит за съживяване на икономиката чрез емитиране на сравнително малък национален дълг, който не би представлявал заплаха за имиджа или фактическото фискално състояние на страната. Това действие се оказва изключително успешно на този етап, тъй като бяха отчетени намалени нива на безработицата и определено раздвижване на потреблението и инвестиционната среда.

Като цяло фискалната политика на България, особено в този тежък момент на висока степен на задлъжнялост на държавите в целия Европейски съюз, е сигурна гаранция за позитивния имидж на страната в очите на чуждестранните инвеститори. Тя е не само важна предпоставка за по-бързото и по-лесно справяне с предизвикателствата на световната икономическа и финансова криза, оказала влияние и върху националната икономика, но и представлява истински модел, който може да служи за подражание на далеч по-мощните, но с далеч по-влошени икономически показатели, държави в рамките на ЕС.

октомври 01st, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други