България – Туризъм и Икономически Ръст

Едно от постоянно изтъкваните от икономическите специалисти предимства на България в световен мащаб е развитието на туризма. Небезизвестни за хората в страната и чужбина са българските курорти – морски и планински, както и разнообразните форми на балнеолечебен и селски туризъм, достъпни благодарение на богатството от минерални извори и впечатляваща природна среда.

Но дали туризмът наистина би могъл да бъде двигател на икономическия растеж?

Безспорен факт е, че туризмът на практика не произвежда принадена стойност, въпреки че увеличава брутния вътрешен продукт в ролята си на генератор на услуги. Едва ли обаче той би могъл да бъде основа за сериозен икономически ръст при условие, че дадена страна разчита само и единствено на приходите от този сектор. Ето защо туризмът следва да бъде допълнение към една сравнително силна икономика, разчитаща на производство, износ, земеделие, машиностроене и т.н.

Българските политици и икономисти сякаш все повече осъзнават този факт, като в последните години (особено след резкия спад в строителството по курортите) се изтъква, че приходите от туризъм са изключително важни, без обаче да се отдава твърде съществена роля на този икономически сектор.

Сякаш именно поради освободеността си от подобни очаквания, туризмът в България все повече впечатлява и дори изумява специалистите със своите постижения. За месец април 2014 г., например, приходите от хотелиерство в България нарастват с цели 20.80 % в сравнение със същия период на предходната година. Заговори се все по-интензивно за липса на кадри в сезонния туризъм по морските и планинските ни курорти, като правителството на България направи важни стъпки по отношение на осигуряването на работни кадри и справянето с т.нар. „младежка безработица“. Според официално обявените планове туристическият сектор ще се нуждае от огромен брой сезонни работници, а учащите и безработните в сектор „туризъм“ ще имат възможността да се възползват от това и да натрупат така необходимата за всяка една дейност практика по специалността.

По всичко личи, че туризмът в България (макар и временно) би могъл да предложи решения за доста наболели проблеми, най-вече засягащи обикновеното население и малкия и среден бизнес. Не трябва обаче да пренебрегваме и неговото ползотворно влияние върху икономиката на страната. Туризмът със сигурност дава сериозен стимул на икономиките, особено на тези, намиращи се в етап на крехко възстановяване. Без съмнение, този сектор има съществено значение, както за положителните икономически резултати на България по време на целия период на прехода към пазарно ориентирана икономика, така и за бъдещото развитие на страната.

юни 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други