България – Топ Аутсорсинг Дестинация

2015 г. доказва тенденцията за растежа на значението и ролята на аутсорсинг бизнеса в България, както и за утвърждаването на страната ни сред топ аутсорсинг дестинациите в целия свят.

Според анализа на консултантската агенция „Cushman&Wakefield“ България се изкачва с 11 позиции и за 2015 г. заема завидното 3-то място като очаквания за ръст и привличане на индустриален капитал в областта на аутсорсинг индустрията. Основните фактори за оптимистичните прогнози, свързани с бъдещето на българската икономика, идват най-вече от достъпността на бизнес средата, ниските и предвидими данъчни ставки и квалифицираната работна ръка. Не е тайна, че страната ни се нарежда сред най-атрактивните дестинации, когато става въпрос за бизнес, зависещ от работна сила, характеризираща се с ниска цена и сравнително висок образователен ценз. Като допълнителен стимул действа и безспорният факт, че все повече млади хора в България се занимават активно с изучаването и прилагането на чужди езици (Английският език е вече изцяло достъпен на почти всяко едно ниво и е добре познат на повечето от образованите млади кадри, които се вливат на пазара на труда, търсейки професионална реализация на тази база).

Според „Cushman&Wakefield“ Румъния отстъпва челното място на Виетнам, заемайки четвърта позиция в тази престижна класация. Въпреки това, северната ни съседка си остава доста атрактивна аутсорсинг дестинация в редица аспекти и се очаква да продължи да привлича чуждестранен капитал от подобен тип.

Като цяло се наблюдава световна тенденция на постепенно пренасочване на аутсорсинг инвестициите в посока от Азия и Южна Америка към Европа, най-вече поради стагнацията на Стария континент и частичното „прегряване“ на пазара на труда в Азия, който постепенно губи някои от абсолютните си предимства.

Един от големите печеливши от този световен процес е България, чийто разцвет по отношение на бизнес развитието и привличането на чуждестранни капитали се очаква да бъде интензифициран и в крайна сметка да изкачи страната на доста по-високо ниво в икономическо и индустриално отношение.

Напълно естествено е страната ни да се подготви за привличането на максимално количество ресурси, за да може да развие и оперира свободно с потенциала, който се очаква да придобие. Само по този начин би било възможно реализирането на идеите за цялостно бизнес развитие и подем в икономиката.

март 20th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други