България – Стабилен Кредитен Рейтинг Въпреки Сътресенията

Една от най-известните кредитни агенции „Standard & Poor‘s” официално обяви, че няма заплаха за понижаване на кредитния рейтинг на България. На този етап той запазва своите стабилни перспективи, въпреки сътресенията, както от политически, така и от банков характер.

Според агенцията, която в началото на юни понижи с една степен рейтинга на страната, място за сериозни притеснения в момента няма, тъй като по всичко изглежда, че разразилата се банкова криза вече бе успешно овладяна. Разпространението на несигурност в банковата институция като цяло, следвано от масово теглене на пари, не се случи, за което спомогна бързата и ефективна реакция на властите.

Допълнителни аргументи за стабилност във финансовия сектор на страната дават, както добрите фискални показатели, постигнати през последните няколко години, така и одобрението за отпускане на 3,3 млрд. лева държавна помощ под формата на предпазна кредитна линия, чиято цел е ясна – осигуряване на паричната ликвидност на банковата система.

Въпреки сътресенията в последните месеци, по всичко личи, че становището на агенцията е базирано и на още един изключително важен аргумент, а именно – яснотата относно бъдещото разрешаване на продължаващата политическа криза. След интензивни преговори между основните политически сили се постигна съгласие за насрочване на дата за предсрочни парламентарни избори, които да поставят край на политическата несигурност в страната. Резултатът от тях би следвало да бъде формирането на стабилно правителство с перспективи за пълен и ефективен мандат. Именно негова ще бъде и отговорността за извършването на редица непопулярни и целенасочено забавени във времето реформи в множество сектори на икономиката.

Очевидно е, че дългосрочна стабилност в истинския смисъл на думата не би могла да бъде прогнозирана или гарантирана от никого, поради което от „Standard & Poor‘s” уточняват, че становището е във връзка с моментното състояние на икономиката.

Важното обаче е, че на този етап България съумява да защити имиджа си и да запази впечатлението за относителна стабилност – във фискално и инвестиционно отношение. Несъмнено, основните икономически субекти добре съзнават, че целенасочените опити за дестабилизация на конкретен икономически сегмент (пример – банковата система в България) и моментната липса на политически консенсус не са в състояние в дългосрочен план да влошат сериозно инвестиционната среда, стига правителствата да спазват основните предписания за стабилност и да прилагат разумни държавнически политики, както това се случва в България.

юли 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други