България – Сред Отличниците в ЕС

Според данните на Европейската статистическа служба (Евростат) България е сред отличниците в рамките на ЕС за 2013 г. Статистическите данни за страната могат да служат за пример на редица далеч по-развити държави-членки.

България е на второ място в ЕС по най-нисък държавен дълг

Данните красноречиво показват, че с 18.9 % от БВП държавен дълг България е сред отличниците в ЕС. Единствената държава с по-нисък дълг от страната ни е Естония с едва 10 % дълг за 2013 г. Това дава сериозни основания за изграждане на доверие у международните инвеститори в силата и стабилността на националните финанси, което създава предсказуема и стабилна икономическа и бизнес конюнктура.

Показателите на България правят огромно впечатление, особено на фона на тези на повечето от останалите страни членки на съюза. За справка – 16 страни от ЕС имат съотношение на държавен дълг спрямо БВП, по-голямо от 60 % (Гърция – 175.1 %, Италия – 132.6 %, Португалия – 129 %, Ирландия – 123.7 %, Кипър – 111.7 % и т.н.).

На фона на тези данни става ясно, че освен всички останали предимства, България може да се похвали и със стабилна макроикономическа среда, която не е била повлияна сериозно от дълговата криза, разразила се в ЕС. Затова заслуга има разумната фискална политика, водена от всички национални правителства в последните 15 години, както и Валутният борд, в който се намира страната. Стабилността на националната валута е гарантирана, бивайки директно обвързана с еврото (германската национална валута). Въпреки някои сътресения в Еврозоната, обаче, България успя да остане в периферията на възникналата криза и да запази добрите си макроикономически перспективи.

Провежданата от сегашното социално ориентирано правителство на страната политика дава сериозни заявки за запазване на съществуващата стабилност и дори надграждане в макроикономическо отношение, въпреки завишените държавни разходи. Курсът на поведение изглежда ще бъде избягване на прекомерни бюджетни ограничения, затрудняващи реалния икономичекси живот, и едновременно спазване на необходимата финансова дисциплина.

Постигането на баланс в този процес със сигурност ще представлява изключително трудна и сложна задача, която, ако бъде правилно разрешена, ще разкрие пътя към успеха и стабилността на националната икономика. А това би било повече от сигурна гаранция за положителното развитие на страната и повишаването на стандарта, както в бизнес аспект, така и в социално отношение.

май 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други