България – Привлекателна Инвестиционна Дестинация

С цел да популяризираме предимствата, които България има в процеса на реалното развитие на добри и печеливши бизнес начинания, започваме рубрика, която ще се състои от поредица от статии, имащи разяснителен и в същото време изключително полезен ефект относно изтъкването на съществените неща, който един бизнесмен трябва да вземе под внимание, когато избира къде и защо да направи своя следващ инвестиционен ход.

Рубриката е предназначена, както за чуждестранни инвеститори, така и за все по-ефективния български бизнес, успял да устои на предизвикателствата на кризата и имащ достатъчно средства и потенциал да планира следващи стъпки, свързани със своето развитие и разширяване.

Основният въпрос, чийто положителен отговор ще се опитаме да дадем е „Защо България представлява привлекателна инвестиционна дестинация?”. Аспектите, които трябва да бъдат включени в изчерпателното и еднозначно позитивното третиране на тази тема, са тясно свързани, както с чисто финансово-икономически показатели, така и с инфраструктурни, нравствени, образователни, морално-етични и традиционни фактори.

Финансово-икономически България определено има с какво да се похвали, особено в последното десетилетие, преминало под знака на бурното развитие и извършването на ключови правно-политически реформи, оказали въздействие върху оформянето на позитивния имидж на страната в инвестиоционно оношение. Основните фактори за това могат да бъдат лесно посочени – данъчната система, ниският корпоративен данък, ниският данък дивидент, ниското ниво на тежестта на осигуряването на работното население, ниската средна работна заплата и други.

Освен това, България отчете сериозен прогрес и по отношение на инфраструктурното си бизнес развитие. В този аспект бумът в областта на строителството доведе до появата на нови висококачествени бизнес сгради, отговарящи на всички съвременни изисквания. А като истински стимул в икономическо отношение действа и сравнително ниското ценово ниво на наемите на работни площи, офиси и апартаменти. Когато става въпрос за инфраструктура, не можем да не споменем и постигнатите изключително високи скорости на комуникационните връзки (Интернет, телефонните и мобилните комуникационни канали), отново отговаряши на най-високите съвременни изисквания на Европейския съюз.

Не на последно място ще се спрем и на основен бизнес и инвестиционен фактор, каквато е работната сила и нейните специфични характерситики в ценово, образователно и морално-етическо отношение – ниската средна работна заплата за Европа, съчетана с високо качество на труда, безспорно действат като истински „магнит” за започването на сериозно и успешно бизнес начинание.

Всички тези аспекти оформят и цялостния имидж на България, утвърдила се като атрактивна инвестиционна дестинация със стабилни бъдещи перспективи и постоянни тенденции за още по-голямо развитие и подобряване на съществуващата икономическа конюнктура.

юни 10th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други