България – Правителство на Националното Единство

Българската политическа действителност изглежда изправена пред сериозно предизвикателство – почти безпрецедентно разпределение на парламентарното представителство в предстоящия парламент вследствие от проведените на 05/10/2014 предсрочни парламентарни избори. Идеята за правителство на националното единство, състоящо се от голям брой парламентарно представени политически сили, набира все по-голяма популярност и както по всичко личи, може би ще бъде в крайна сметка реализирана.

Единство по националните приоритети

България постигна значителен напредък в икономическо и инвестиционно отношение в последните 15 години, най-вече благодарение на обединението на нацията във връзка с евроатлантическите ценности. Това показа, че именно единството би могло да бъде ключът към реализирането на сериозни успехи в икономическо, политическо и социално отношение. Това, което се очаква от новото българско правителство, е демонстрация именно на обединителна сила чрез включването в неговите приоритети на ценности и идеи, които да бъдат най-близо до тези на самата нация.

Енергетика

Единството в енергийния сектор е от изключитлено важно икономическо значение за страната. То, разбира се, е тясно свързано с външнополитическите фактори, но определено има основания да се вярва, че би могло да се достигне до общи национални позиции в тази област.

Данъчна политика

Широко коалиционно управление би имало сериозни разногласия относно данъчната система и нейния характер (плоска или прогресивна скала на облагане). Пресечната точка се намира някъде по средата между двете схващания и би представлявала рядко срещана разновидност/съчетание между тях. Изборът и единството в този аспект може би ще бъдат постигнати вследствие от компромис, който да обедини нацията.

Фискална политика

Това е областта, в която е постигнато най-сериозно национално съгласие, като се възприема за напълно естествено да бъде продължено поддържането на добра финансова дисциплина. Постепенно следва да бъдат направени и първите официални стъпки в посока въвеждане на еврото като национална парична единица.

Със сигурност инвестиционната и финансова стабилност, както и икономическата предсказуемост, ще бъдат сред основните приоритети, застъпени в програмата на всяко едно евентуално бъдещо правителство – факт, който е и основната причина за добрата инвестиционна перспектива на страната. Практическата реализация на редица ‚болезнени‘, но крайно необходими реформи във важни сектори на икономиката, обаче, ще бъде истински сериозното предизвикателство, тъй като това трябва да бъде направено по елегантен и убедителен начин, а постигнатите резултати да бъдат бързи и ефективни.

октомври 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други