България – Оптимистични Прогнози за Заетостта

Понастоящем България се намира в положение, характеризиращо се с очаквания за по-осезаем икономически ръст, следващ безспорно негативните тенденции вследствие от световната икономическа криза. За съжаление обаче, в страната липсва относителна политическа стабилност в последните няколко месеца, като предстоящите предсрочни парламентарни избори следва да разрешат редица от вътрешните проблеми пред държавата.

Въпреки негативното въздействие на някои от горепосочените факти, бизнесът в България изглежда оптимистично настроен по отношение на своето бъдеще. За това свидетелстват и наскоро обявените официални резултати от специално проведено социологическо проучване сред фирми на българския пазар във връзка с техните нагласи за предстоящите 12 месеца.

Повече работни места за следващите 12 месеца

Настроенията на работодателите ясно показват, че ще бъдат наемани повече хора в сравнение с предходната година. Макар показателите от миналия период да са били твърде влошени, за да могат да бъдат използвани като реална база за съпоставка, оптимистичните тенденции са очевидни. Отчетеният икономически ръст (макар и твърде слаб) в последните няколко години започва да дава своето положително отражение и върху пазара на труда в страната. Това е и основната причина редица бизнесмени да планират наемане на допълнителен персонал.

Повече заетост в Южна България, по-слабо възстановяване на север

Съвсем естествено тенденциите индикират, че областите в Южна България ще бъдат доста по-облагодетелствани в сравнение с тези на север, поради разликата в икономическото развитие на тези региони. Южните части на страната по принцип се характеризират с по-сериозни икономически резултати, а бизнесът там може да разчита на доста по-значими финансови ресурси, както от страна на чуждестранни и местни инвеститори, така и под формата на европейско финансиране.

Именно средствата, които биват усвоявани по европейски програми, се посочват от бизнеса като изключително важен източник на финансиране към този момент. Неслучайно и конкуренцията при кандидатстването, спечелването и усвояването на този тип финансови стимули е изключително висока – те представляват важен инструмент за понататъшното развитие на всеки един малък и среден бизнес проект.

Въпреки че имиджът на страната пострада вследствие от някои вътрешни политически противоречия, икономиката на България изглежда стабилна, а бизнесът – оптимистично настроен (може би най-вече осъзнаващ, че трудните бизнес периоди са в миналото). А и най-важното – бизнес средата и икономическите субекти демонстрират умереност, предсказуемост и зрялост, което е основна предпоставка за постигане на изключително добра адаптивност към динамичните бизнес процеси в национален и световен мащаб.

юни 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други