България – Малък и Среден Бизнес

Не е тайна за никой икономист, счетоводител или обикновен човек, че икономиката на България е изградена на база на дейността на малкия и среден бизнес. Той е своеобразният „гръбнак” на все още крехката пазарна икономика на страната, която в последните години натрупа вече значителен опит и съпротивителни сили.

Роля на малкия и среден бизнес

Малкият и среден бизнес се разви с изключително високи темпове в годините на преход, достигайки внушителни дялове на принос към цялостната икономика на България. Благодарение на него бяха създадени редица работни места, а икономиката на страната отчиташе сериозен растеж години наред. Инвестициите, които се извършват в подобен тип бизнес играят съществена роля за подобряване стандарта на местното население и за постигане на значителен напредък в процеса на компенсиране изоставането на България спрямо останалите страни членки на Европейския съюз.

Как кризата повлия на малкия и среден бизнес?

За съжаление, точно в най-големия подем на кредитирането на малки и средни предприятия и в момент, когато реализацията на реално работещи успешни инвестиционни проекти в този бизнес сегмент бе изключително лесна, се усети въздействието на набиращата сила световна финансова и икономическа криза. Нейното отрицателно влияние се почувства най-напред в темповете и размерите на кредитирането от страна на банките – условията за отпускането на бизнес кредити се превърнаха в непосилни за повечето бизнесмени с иновативни и едва „прохождащи” бизнес проекти и идеи. Всичко това неминуемо се отрази в сериозното понижаване нивата на интерес от страна на предприемачите в България към нови инвестиции. А крупният бизнес се оказа не дотам готов да запълни празнотата, оставена от липсата на нови малки и средни по размер инвестиционни проекти.

А оттук накъде?

Новото българско правителство дойде на власт с обещанието да положи особени грижи за възстановяване позициите на малкия и среден бизнес. Приеха се редица законови мерки, които имат за цел да облекчат правенето на бизнес. Бяха разплатени и редица задължения към частни дружества. Всичко това започва да оказва своето позитивно влияние върху местната бизнес среда, която сякаш е в процес на ре-стартиране. Времето ще покаже дали малкият и среден бизнес в България ще успее да възвърне загубените си позиции в последните години и да спомогне за увеличаването на бъдещите бизнес инвестиции от подобен тип. Предпоставките това да се случи са налице, което със сигурност би спомогнало за съживяването на цялостната икономика на страната.

октомври 05th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други