България – Лидер на Трудовия Пазар

Според официалните статистически данни за 2014 г. България е лидер по отношение на цената на работната ръка на трудовия пазар в ЕС и разходите за труд на бизнеса. Страната се нарежда начело на класацията за най-евтин и лесно достъпен човешки ресурс в рамките на ЕС от бизнес гледна точка, т.е. всеки един инвеститор би могъл да калкулира в пъти по ниски разходи за труд, ако реализира дадено инвестиционно намерение в България в сравнение с която и да било друга държава членка на съюза.

3.80 евро на час

Това е средната цена за наемането на един работник в България. Калкулациите показват, че всеки един работен ден би струвал на работодателя около 30.40 евро, което нарежда страната ни сред най-атрактивните инвестиционни дестинации за предприемачите от целия свят. Наред с това безспорно предимство, като част от ЕС, България изглежда доста привлекателна за инвеститорите в почти всеки един сектор на икономиката. Принадлежността към съюза и изключително евтината работна ръка дават възможност за постигане на уникалното съчетание от ниски бизнес разходи и добра производствена дестинация, както от гледна точка на бизнес имидж, така и в чисто географски аспект.

Най-скъпоструваща е работната сила в Дания (42.00 евро на час), следвана от Белгия (41.10 евро на час). Разбира се, жизненият стандарт в тези държави е значително по-различен и реалната покупателна способност на съответната сума пари за самия работник не е с толкова изразена разлика, но от бизнес гледна точка предимствата са безспорни. Практически, предприемачите имат възможността да стартират една инвестиционна инициатива с приблизително 10 пъти по-ниски разходи за труд в България в сравнение с тези в Германия.

Това безспорно предимство на българската икономика би следвало да бъде реализирано все по-интензивно с оглед на вече пълноправното членство на страната в ЕС, все по-модернизиращата се инфраструктура (пътна и телекомуникационна), както и все по-образования и квалифициран човешки ресурс. Ако това се превърне в реалност (основанията за което са налице), България би могла да постигне впечатляващ икономически ръст в следващите няколко години и да подобри собствените си постижения в това отношение, достигнати в периода на предприсъединителните процедури, който традиционно се счита за най-силният бизнес прогрес на страната от началото на демократичния преход.

април 10th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други