България – Индустриален Потенциал

Индустрията в българската икономика по традиция представлява важно звено в цялостното икономическо развитие на страната. В годините на т. нар. преход от централизирана към пазарно ориентирана икономика, обаче, индустрията и производството в страната сякаш значително свиха своите обеми. Националната икономика преориентира редица свои отрасли към други сектори – туризъм, услуги и т.н., като по отношение на индустрията и особено високите технологии България изостана значително.

Светъл лъч за българското производство, обаче, се появи в последните години. Превръщайки се в основна дестинация за аутсорсинг инвестиции в рамките на Европейския съюз, страната започна да привлича все по-сериозно вниманието и на индустриални инвеститори, които виждат нейния скрит потенциал.

Огромно признание дойде от консултантската компания „Cushman&Wakefield”, която определи България като една от петнайсетте държави с най-сериозен производствен потенциал в света. Те поставят страната на седмо място по привлекателност на съществуващите индустриални възможности, като посочват редица предимства в това отношение – качеството на работната сила, ниските разходи за труд, ниските икономически и корпоративни рискове и т.н. Според данните на компанията държавата с най-голям подобен потенциал е Естония, след която се нареждат Виетнам и Литва.

За някои мястото на България в подобна позитивна класация би могло да изглежда малко изненадващо, но по-задълбоченият анализ показва, че освен горепосочените предимства страната разполага с всичко необходимо за добро развитие на индустриално производство, в това число – традиция, компетентност и насоченост на образованието, природни ресурси, географско положение и други.

Неслучайно много специалисти очакват предстоящ прогрес в тази област с оглед все по-детайлното анализиране на местния пазар като структурни особености и като инвестиционни възможности от страна на редица сериозни международни инвеститори. Очакванията са този интерес да даде началото на процес на материализиране на инвестиционните намерения, което все по-осезаемо да се усети от националната икономика и от местното население.

По всичко личи, че бъдещето на индустрията в България има светли перспективи, а при добро управление и разумна национална политика съществува реален потенциал постиженията в тази област да надминат тези от недалечното минало на страната.

март 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други