България – Инвестиции в Недвижимости

Едва ли има страна в момента в Европейския съюз с по-благоприятен пазар на недвижими имоти от България. Всъщност, според официално изнесените данни България и Румъния са сред страните с най-висок процент на притежание на собствено жилище в рамките на ЕС (над 90 % от хората имат собствен дом). Това обаче в никакъв случай не прави пазарът на недвижимости по-малко активен. Напротив – търсенето на нови, комуникативни имоти с добра локация в големите градове е огромно. Това важи в пълна степен и за предлаганите бизнес имоти.

Според данните изнесени за 2013 г. сделките с имоти в най-големите градове бележат ръст с по над 10 % в сравнение с предходния период. Това е ясна индикация не само за раздвижването на самия пазар, но и за интереса от страна на инвеститорите (както местни, така и чуждестранни).

Но кои са факторите, обуславящи този ръст?

Съществуват редица фактори, съвкупността от които дефакто доведе до наблюдавания феномен. С най-съществено значение са:

- Натрупване на собствен капитал

Доста от фирмите, както и физическите лица, натрупаха достатъчно капитал, който да може да бъде използван при подобни сделки. Целта на такива покупки в почти всички случаи е „инвестиция” – както директна (имотът впоследствие генерира печалба), така и косвена (спестяване на разходи за наем).

- Улесняване достъпа до банкови кредити

След първоначалното „затягане на коланите” от страна на банките в момента в България се наблюдава нормализиране на банковата дейност по отношение, както на депозитите, така и на отпусканите кредити. Това улесни до голяма степен избора на повечето инвеститори, които отново се ориентираха (както в периода преди кризата) към пренасочване на наличния паричен ресурс към инвестиции в недвижима собственост, а не към банкови депозитни продукти.

- Цялостен оптимизъм

Определено в момента в България се усеща цялостен бизнес оптимизъм, който до известна степен е вследствие и от очакванията за по-осезаемо задържане на текущата политическа конюнктура и може би пълен или поне по-дълъг мандат на сегашното правителство (липса на скорошни политически сътресения). Това чувство на позитивизъм, зародило се още по време на предходното правителство, повлия до някаква степен и на инвеститорите, а следването на стриктна фискална дисциплина от страна на държавата бе и продължава да бъде безспорна гаранция за бизнес стабилност.

Като цяло, по всичко личи, че наблюдаваното раздвижване на пазара на недвижимости (жилищни и бизнес имоти) най-вероятно предхожда, а може би и обуславя, не само засилен инвеститорски интерес към България, но и предстоящ осезаем икономически растеж.

януари 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други