България – Енергийни Възможности

Едва ли България би могла да бъде считана за сериозен фактор в енергийния живот на света или Европейския съюз, но със сигурност страната притежава доста възможности за инвестиционни проекти във връзка с енергетиката. Специфичното местоположение на държавата (в сърцето на Балканския полуостров) й отрежда и сериозна роля в енергийните взаимоотношения между страните в региона и при цялостното разпределение на самите енергийни пазари.

България разполага с една от най-модерните атомни електроцентрали в Източна Европа (АЕЦ „Козлодуй“), която работи с пълна мощност и има сериозен принос за количеството енергия, което бива предоставяно на съседни държави. По този начин значително се подобрява външнотърговския баланс на страната. Освен това, България предприе и сериозни стъпки относно построяването на втора атомна електроцентрала (АЕЦ „Белене“) и макар този проект да бе временно „замразен“, за всички е ясно, че потенциалът зад него рано или късно ще бъде реализиран под една или друга форма.

Страната предоставя и възможности за инвестиционни проекти във връзка с алтернативни източници на енергия. В това отношение бе прието и специално законодателство, задължаващо изкупуването на този вид електроенергия от страна на държавата. Вследствие на това бяха реализирани редица бизнес проекти във вид на соларни паркове, вятърни генератори и т.н. Макар да съществуваха някои рискове относно рентабилността на подобен тип инвестиции, по всичко личи, че те няма да се окажат безсмислени в бизнес отношение, а напротив – ще допринесат за по-гъвкавото и разумно разпределение на инвестиционния портфейл на предприемачите.

На фона на енергийния потенциал, с който страната разполага във вътрешно отношение и който бива използван за задоволяване нуждите на местното население, както и за износ към други страни, географското положение на България я превръща и в стратегически енергиен партньор в редица мащабни енергийни проекти. Един от тях е „Южен поток“, чиято реализация засега е под въпрос, докато не бъде приведен в съответствие с нормите на ЕС, но все пак остава сериозен актив за страната в икономическо отношение.

С оглед горепосочените факти спокойно може да се твърди, че България е привлекателна дестинация за инвестиции от енергиен характер. Това обстоятелство, заедно с традициите, които страната има в това отношение, представляват достатъчен атестат, за да се смята, че инвестиционните възможности за развитие на националната енергетика в бъдеще време са повече от оптимистични.

август 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други