България/Гърция – Икономическо Развитие

С цел да можем да придобием по-добра представа за тенденциите, предпоставките и причините за поведението на инвестиционните пазари, както и да си обясним действията на бизнеса и от двете страни на границата (България/Гърция), ключов момент е да направим, макар и кратък, анализ на основните икономически параметри във всяка отделна страна. Това е изключително важно, поради факта, че макроикономическата конюнктура е съображение “номер едно” при вземането на важни решения от инвестиционен характер.

Безспорно Гърция изпитва определени икономически трудности след избухването на световната финансова и икономическа криза, а и нееднократно дори бива сочена като основен виновник за разразилата се впоследствие дългова криза в Европейския съюз. От своя страна обаче, България е тясно свързана с гръцкия бизнес още далеч преди изобщо да се заговори за каквато и да било рецесия. Ето защо двете икономики са в тяхно взаимодействие и взаимозависимост, като едни и същи фактори влияят на икономическата конюнктура и в двете страни, разбира се, правейки уговорката за различната степен и сила на тяхното проявление.

Икономически ръст

Икономическият ръст е основен показател, измерващ силата и развитието на една икономика. Той е индикатор не само за постигнатите резултати, но и за бъдещите перспективи за развитие. В това отношение България има значително по-добри показатели в сравнение с Гърция в последните години, което звучи логично на фона на дълговата криза:

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гърция 2.3 5.5 3.5 -0.2 -3.1 -4.9 -7.1 -6.4
България 6.4 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.8

Очевидно е, че дълговата криза, понижаването на националния кредитен рейтинг и почти изпадналата в дефолт местна гръцка икономика дават отрицателно отражение на тези важни икономически показатели. А те са основен критерий при вземане решения за извършването на бъдещи инвестиции, както от страна на чуждестранни фирми, така и от местни гръцки компании.

За разлика от гръцката икономика, тази на България успя сравнително леко да понесе дълговата криза, обхванала цяла Европа. Показателите й останаха сравнително добри, макар че трябва да се признае далеч по-малкия обем на произвежданите стоки и услуги в страната, а оттук – и по-незначителния дял на икономиката в общата европейска рамка.

Други важни икономически показатели ще бъдат също обект на анализ от страна на нашия екип в предстоящите ни статии, като акцентът отново ще бъде прокарването на паралел/сравнение между икономическата конюнктура и бизнес реалността в България и в Гърция.

октомври 15th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други