България/Гърция – Трудов Пазар

В контекста на цялостното развитие на България и Гърция и на фона на сравнението, което е база на нашия анализ относно инвестиционна среда във всяка една от страните, изключително важно е да обърнем сериозно внимание на състоянието на пазара на труда в двете балкански държави. Паралелът, който неминуемо следва да бъде прокаран, показва две коренно различни реалности преди и след началото на кризата.

Преди кризата

Преди избухването на световната финансова и икономическа и последвалата дългова криза Гърция имаше динамичен пазар на труда – ниска безработица, висока квалификация на местната работна ръка и нужда от емигранти, които да бъдат заети в по-ниско платените и по-неспециализирани отрасли на икономиката – земеделие, транспорт и т.н. Това за България бе добре дошло, поради тежката икономическа ситуация в страната и ширещата се безработица вследствие от краха на местната икономика. Много българи намериха спасителното решение в съседна Гърция, приела ги като работници с отворени обятия.

След началото на кризата

След началото на кризата нещата се промениха до неузнаваемост – гръцкия трудов пазар започна да отчита сериозен спад, увеличаване на безработицата до безпрецедентни нива и срив в социалната сфера. Това повлия негативно и на България, тъй като накара доста от емигриралите в съседна Гърция хора да се завърнат по родните си места. Това доведе до увеличение на безработицата и в България.

Безработица

Нивото на безработицата е индикатор за моментното икономическо състояние на страната и особено за състоянието на пазара на труда. То е сред водещите фактори при определянето на инвестиционните нагласи и при калкулирането на възвръщаемостта на дадена инвестиция. Цифрите тук са в полза на България, макар че ситуацията показва влошаване и в двете държави:

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гърция 8.6 7.8 7.8 10.2 13.8 22.1
България 7.5 6.1 5.9 8.7 11.4 12.1

Нови възможности

Цялата ситуация с промените, настъпили в пазара на труда в двете страни, разкри редица нови възможности пред смелите инвеститори и бързо ориентиращите се бизнес предприемачи:

- Цялостно аутсорсване на гръцки бизнес проекти в България с цел намаляване на разходите за труд.

- Регистриране на съществуващи гръцки бизнес единици като нови юридически лица в България с цел данъчни облекчения.

- Наемане на български работници в новооткрити гръцки клонове в България с цел намаляване на разходите за труд.

Всички тези нови възможности неминуемо оказват позитивно влияние най-вече върху българската икономика, но в същото време действат отрезвяващо и на икономиката на съседна Гърция, която вече е в процес на сериозно реформиране и оптимизиране на всички ключови икономически сектори – начинание, което е част от цялостното възстановяване на страната.

октомври 20th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други