България/Гърция – Разнообразие от Бизнес Възможности

В следващата поредица от статии нашият екип ще се опита да представи един интересен паралел между бизнес възможностите, съществуващи в България и в Гърция, както и уникалните икономически условия, създадени вследствие от възникването на световната икономическа и финансова криза.

Дълго време Гърция служеше за пример на България в почти всяко едно отношение – като се започне от основните елементи на демокрацията и пазарната икономика и се стигне до огромните различия в стандарта на живот и придобивките в социалната сфера. Гърция бе смятана за истинско райско кътче на Балканите – единствената държава на полуострова, отдавна извоювала си равнопоставеност с най-големите в рамките на общия Европейски проект за съюз и сътрудничество.

България, от своя страна, тепърва тръгваше по пътя на прохождащата демокрация от западен тип и работещата пазарна икономика. Много от случаите на бизнес взаимоотношения между двете страни се свеждаха най-вече до „завземане” на нови пазари от страна на гръцки компании в България и използването на евтина работна ръка от нискоквалифициран тип под формата на български емигранти в Гърция.

В контекста на тази картина едва ли някой би си помислил, че нещата ще се променят по такъв драматичен начин само за няколко години. Световната финансова и икономическа криза бе обстоятелството, което постави икономическите взаимоотношения между двете съседни страни в съвсем друга плоскост. Появиха се лостове за създаването на печеливши комбинации по отношение на аутсорсване или дори изцяло пререгистриране на бизнес проекти на територията на България, предвид тежките икономически и данъчни условия, поставили в доста затруднено положение гръцкия бизнес.

Това, върху което планираме да наблегнем в предстоящите статии, е кое точно се промени и какви са фактите относно инвестициите в България от страна на гръцки бизнес структури – защо толкова много гръцки компании се ориентираха към съседна България. Всичко това се дължи на редица фактори, базиращи се на реални обстоятелства и бизнес възможности, появили се вследствие от дълбоката дългова криза в Гърция от една страна и стабилната перспектива на икономическото развитие на България от друга. Безспорно в момента фактите показват, че инвестициите в България са не само възможност за оцеляване на гръцкия бизнес, а и представляват цяла една нова платформа, разкривайки сериозни перспективи за бъдещ прогрес и развитие на самото бизнес начинание.

октомври 10th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други