България/Гърция – Минимална Работна Заплата

Минималната работна заплата е индикатор за нивото на развитие на всяка една икономика, натрупаното до конкретен момент богатство (създаден продукт) в икономиката и равнището на заплатеност на труда, т.е. паричната оценка на взаимоотношенията „работник/работодател” като цяло в определената затворена икономическа система.

Сравнението между нивата на работната заплата в отделни държави е може би най-лесният начин да се прецени как в международен аспект бива оценяван произвежданият от дадена страна продукт на фона на този, които бива генериран от друга държава. Подобен анализ е изключително важен в процеса на вземане на решение за реализиране на конкретни инвестиционни планове.

Разглеждайки исторически акумулираните статистически данни, включително тези от 2013 (най-актуалните към днешна дата), лесно може да се забележи огромната разлика между нивата на минималното месечно възнаграждение в България и Гърция, което ясно и красноречиво описва картината на трудовия пазар в двете страни:

Страна Мин. раб. заплата 2012 (евро) Мин. раб. заплата 2013 (евро)
Гърция 751 586
България 148 158

Категоричната разлика, която се отчита при подобно сравнение, ясно показва, че стандартът на живот в Гърция е в пъти по-голям от този в съседна България, което има, както положителни, така и отрицателни аспекти и за двете държави.

Разбира се, наивно би било да се смята, че страната с далеч по-евтина работна ръка е в пъти по-добро място за инвестиции от всякакъв тип. Ясно е, че има причини заплатите на работниците и служителите в Гърция да бъдат по-високи – по-качествено извършена работа, по-оптимизирани работни процеси, по-професионално обучени кадри и т.н.

Това, което обаче не трябва да се пренебрегва, е, че в днешния глобален свят уравновесяването на знанията, подобряването на уменията и като цяло човешкото развитие се постига в пъти по-лесно, отколкото в недалечното минало.

В този контекст развитието на работната сила в България сякаш сериозно започва да изпреварва нивото на нейното заплащане, като все повече компании остават очаровани и от качеството на наличната местна работната ръка, а не само от нейната цена. Тази тенденция вероятно ще се забелязва все по-отчетливо в следващите години, макар и съвсем естествено да се преминава към постепенното повишаване на цената на труда. Това неминуемо би трябвало да доведе и до по-стабилен възходящ ръст на инвестициите в България от страна на все повече гръцки компании.

ноември 01st, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други